Νέα

Εγκύκλιος επί τη Αγία και Μεγάλη Εβδομάδι 2020

Αἰδεσιμώτατοι Πατέρες, Μολονότι ἡ ἐφετινή Ἁγία καί Μεγάλη Ἑβδομάδα, ὅπως καλῶς γνωρίζετε, εἶναι ἀφάνταστα διαφορετική ἀπό ὅλες τῶν προηγουμένων ἐτῶν, «κρίμασιν οἷς οἶδε Κύριος» ἐν τούτοις εἴμεθα ὑποχρεωμένοι στοιχειωδῶς νά ρυθμίσουμε τά κατ’ αὐτήν. Καί τοῦτο τό πράττουμε ὄχι ἀφ’ ἑαυτοῦ, ἀπό μόνοι μας, ἀλλά σύμφωνα με τίς ὁδηγίες, πού λάβαμε γραπτῶς ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο, ἡ οποία ἀκολούθησε πιστά ὅ,τι εἰσηγήθηκε μέ Νόμους ἡ Πολιτεία.

Ἔτσι, ἀγαπητοί μας Πατέρες, μέ κοινή ἀπόφαση τῶν Ὑπουργῶν Ὑγείας καί Παιδείας, ἀπό τήν 12η Ἀπριλίου 2020, Κυριακή τῶν Βαΐων, ὡς καί τήν 20η Ἀπριλίου 2020, Δευτέρα τοῦ Πάσχα, ὅλοι οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς κάθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως θά λειτουργήσουν, τηρώντας τό πρόγραμμα τῶν ἀκολουθιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος, μέ τόν ἐλάχιστο ἀριθμό ἐκκλησιαζομένων: δηλαδή τόν ἱερέα, τόν νεωκόρο, ἕναν ἱεροψάλτη καί ἕναν ἐκ τῶν ἐπιτρόπων, ἐναλλάξ ἀπό τά τακτικά καί ἀναπληρωματικά μέλη τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, συνολικά δηλαδή τέσσερα ἄτομα.

Ἀπό τήν Κυριακή τῶν Βαΐων, θά τελεσθοῦν οἱ ἑξῆς ἀκολουθίες:

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ κατά τίς ἑξῆς ἡμέρες :

 • τήν Κυριακή τῶν Βαΐων
 • τήν Μεγάλη Πέμπτη,
 • τό Μέγα Σάββατον,
 • τήν Κυριακή του Πάσχα και
 • Δευτέρα τῆς Διακαινησίμου

Θά τελεσθοῦν ἐπίσης οἱ ἑξῆς ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ:

 • τήν Μεγάλη Τετάρτη τό πρωί ἡ ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου,
 • οἱ Ἀκολουθίες τοῦ Νυμφίου,
 • τῶν Ἁγίων Παθῶν,
 • ἡ Ἀποκαθήλωση,
 • ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου
 • Ὁ ἑσπερινός της Ἀγάπης

Οἱ ὡς ἄνω ἱερές Ἀκολουθίες θά τελεσθοῦν σύμφωνα μέ τό ὡρολόγιο πρόγραμμα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας καί αὐστηρῶς ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ μέ τέ συμμετοχή μόνο τῶν προαναφερθέντων.

Οἱ Ἱεροί Ναοί ὄλη τήν Μεγάλη Ἐβδομάδα μετά τήν τέλεση τῶν ἱερῶν ἀκολουθιῶν θά παραμένουν κλειστοί γιά τούς πιστούς, κατόπιν διευκρινήσεων ἀπό τήν Διαρκή Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἒλλάδος καί ἀπό τόν ὑφυπουργό Πολιτικής Προστασίας καί Διαχείρισης Κρίσεων κ. Νικόλαον Χαρδαλιά.

Ἀκόμη ὁρίζουμε, στολισμός καί περιφορά Ἐπιταφίων δέν θά πραγματοποιηθεῖ παρά μόνο μέσα στό Ναό. Θά ἀρκεσθεῖτε δέ στήν τοποθέτηση τοῦ ἀμφίου τοῦ Ἐπιταφίου ἐπάνω σέ ἕνα τραπέζι. Ἡ Παννυχίδα τό βράδυ τοῦ Μεγάλου Σαββάτου, ἡ τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Πάσχα θά πραγματοποιηθούν εντος τῶν Ναῶν κάθ’ ὅμοιο τρόπο μέ τή θεία Λειτουργία ποῦ προβλέπεται καί γιά τίς ἄλλες ἡμέρες. Τέλος οἱ ΚΩΔΩΝΕΣ τῶν Ναῶν θά σημάνουν πένθιμα τή Μεγάλη Παρασκευή καί χαρμόσυνα τήν ὥρα ποῦ θά ψαλεῖ τό ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ  καί στόν Ἑσπερινό της Ἀγάπης.

Ἀγαπητοί πατέρες καί ἀδελφοί,

Ὅλους μᾶς λυπεῖ αὐτό τό πρωτόγνωρο γεγονός, νά μή μπορέσουμε ἐφέτος νά τελέσουμε ὅπως ἄλλοτε μέ κατάνυξη καί χαρμολύπη, μέ τήν δέουσα ἐκκλησιαστική τάξη καί μεγαλοπρέπεια, τίς ὡραῖες τελετές τῆς Μεγάλης Ἑβδομάδος. Ἄς ἐπιδείξουμε ὅμως τήν ὑπακοή μας στίς ὁδηγίες τῆς ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς μας, τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου καί ἄς ἐλπίσουμε στό ἄπειρο ΄Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, γρήγορα νά φύγει ἀπό τήν πατρίδα μας καί ἀπό ὅλο τόν κόσμο ὁ ἐφιάλτης τῆς φοβερῆς πανδημίας τῶν ἡμερῶν μας καί ὅλοι μας νά ἐπανέλθουμε στήν ποθητή κανονικότητά μας.

Μέ πολλές πατρικές εὐχές

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας