Νέα

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως επί τη ενάρξει του Νέου Σχολικού έτους 2021-2022

Μέ αἰσθήματα ἀγάπης πατρικῆς χαιρετίζουμε, ἀγαπητά μας παιδιά, καί εὐλογοῦμε  τήν ἔναρξη τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς 2021-2022. Ἀκολουθώντας δέ τήν ἀξιοπρόσεκτη συμβουλή τῶν προγόνων μας «ἀπό Θεοῦ ἄρχεσθαι» δηλαδή τό κάθε ἔργο μας νά τό ἀρχίζουμε ἐπικαλούμενοι τή βοήθεια τοῦ μεγάλου Θεοῦ καί τό τέλος του νά τό ἐπισφραγίζουμε μέ τό εὐχαριστῶ μας πρός Αὐτόν, τελέσαμε πρίν λίγο τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ. Ἔτσι Τόν ἱκετεύσαμε  ὡς τόν στοργικό Πατέρα ἐν οὐρανοῖς καί τήν Πηγή τῆς Σοφίας καί τῆς Γνώσεως νά παρακολουθεῖ τά βήματά σας τή νέα χρονιά στηρίζοντάς σας στόν ἀγώνα σας καί ἐφοδιάζοντας τό πνεῦμα σας μέ γνώσεις πολύτιμες καί χρήσιμες.

Ἀκόμη ἔχοντας πάντοτε στό νοῦ μας τόν αἰώνιο Λόγο τοῦ Θεοῦ «ἀρχή σοφίας φόβος Κυρίου» θελήσαμε καί ἐφέτος νά ἐπικοινωνήσουμε μαζί σας τήν ὥρα αὐτή γιά νά τονίσουμε καί τόν ἠθικό χαρακτήρα και τήν κυριότερη σκοπιμότητα τοῦ ἀγώνα σας γιά μάθηση καί σπουδή. ‘Ηδη θά ἔχετε καταλάβει ὅτι στή ζωή αὐτή γιά νά προκόψει καί ἐπιτύχει κάποιος τόν προορισμό του δέν ἀρκοῦν οἱ γνώσεις τοῦ βιβλίου καί γενικά τοῦ σχολείου. Μαζί μέ τίς γνώσεις ἀπαιτεῖται καί ὁ καλός καί συγκροτημένος χαρακτήρας, οἱ ἀρετές τῆς καλῆς συμπεριφορᾶς, ἡ δύναμη τῆς ψυχῆς. Μαζί μέ τή σπουδή στό σχολεῖο πρέπει νά ἀκολουθεῖ καί ἡ σπουδή ἔξω ἀπό τό σχολεῖο, ὥστε νά ἀποκτήσετε τήν ἱκανότητα νά λύνετε μέ εὐχέρεια καί προπάντων σωστά τά πολύ περισσότερα καί πολύ δυσκολοτέρα προβλήματα στή καθημερινή σας ζωή, προβλήματα μέ τόν ἑαυτό σας, προβλήματα μέ τούς συνανθρώπους σας. Μέ ἕνα λόγο νά ἀποκτήσετε τήν τέχνη τῆς ζωῆς.

Βλέπετε ἀπό τά τελευταῖα δραματικά γεγονότα πού συμβαίνουν γύρω σας, ὅτι οἱ δυσκολίες εἶναι πολλές. Ὅτι χρειάζεται πολλή ψυχική ἀντοχή γιά νά τίς ἀντιμετωπίσουμε. Γι’ αὐτό σᾶς ὑπενθυμίζω παιδιά, ὅτι ἡ καλύτερη τέχνη τῆς ζωῆς, ὁ πιό ἀσφαλής δρόμος τῆς ζωῆς εἶναι ἐκεῖνος πού μᾶς χάραξε μέ τό Εὐαγγέλιό Του ὁ Ἀρχηγός τῆς πίστεώς μας Ἰησοῦς Χριστός. Τρέξετε μέ προθυμία κοντά Του. Μήν παραλείπετε νά ἐπισκέπτεσθε τήν ἐκκλησία, νά μελετᾶτε τόν πάνσοφο Λόγο Του καί νά ἀκοῦτε ἀνθρώπους γύρω σας, πού εἶναι ἀγωνιστές τῆς πίστεως καί τῆς ἀρετῆς.

Μέ αὐτές τίς πατρικές σκέψεις σᾶς εὐλογοῦμε καί σᾶς προπέμπουμε στό δρόμο τῆς νέας σχολικῆς χρονιᾶς.

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

  Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ