Νέα

Νέο βιβλίο του Σεβ. Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου «Ἀπό τήν Πνύκα στόν ἱερόν ἄμβωνα»

Μέσα στό Δεκαπενταύγουστο ὁ ἐκδοτικός τομέας τῆς  Μητροπόλεώς μας ἐξέδωσε καί ἔθεσε σέ κυκλοφορία νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἐλευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου. Τό νεοεκδοθέν βιβλίο φέρει τόν τίτλο «Ἀπό τήν Πνύκα στόν ἱερόν ἄμβωνα» καί τόν διαφωτιστικό ὑπότιτλο «Συνοπτική ἀνασκόπηση τῆς Ρητορικῆς, θύραθεν καί χριστιανικῆς». Στό βιβλίο αὐτό, σελίδων 274, ὁ συγγραφεύς μέ τό γνωστό ἀπό ἄλλα ἔργα του γλαφυρό καί εὐχάριστο ὕφος διεξέρχεται συνοπτικά τό θέμα τῆς Ρητορικῆς ἀπό ἄποψη ἱστορική ξεκινώντας ἀπό τήν ἀρχαιότητα καί φθάνοντας στίς ἡμέρες μας. 

Ὁ συγγραφεύς, ἀκούραστος ὁ ἴδιος ἐργάτης τοῦ λόγου τοῦ ἄμβωνος, ρίχνει τό βλέμμα στό παρελθόν γιά νά θαυμάσει τίς ἀπαρχές τοῦ ρητορικοῦ λόγου στήν κλασσική ἀρχαιότητα. Κατόπιν κοιτάζει ευλαβικά τόν ἀπέριττο, ἀλλά χωρίς νά στερεῖται κάποια τεχνική, φιλολογική χάρη καί πρωτοτυπία, λόγο τῆς Καινῆς Διαθήκης. Κατόπιν γοργά προσπερνᾶ τήν ἐνδιαφέρουσα ἐποχή τῶν Ἀπολογητῶν γιά νά ἐνδιατρίψει στό θαῦμα τοῦ ρητορικοῦ λόγου τῶν Μεγάλων Πατέρων τοῦ Δ΄ αἰῶνος. Στή συνέχεια ἐξετάζει γενικά τήν ἄνθηση τῆς χριστιανικῆς ρητορικῆς τοῦ Βυζαντίου, τόν παραμυθητικό καί γλυκό λόγο ἐπί Τουρκοκρατίας καί καταλήγει στόν εἰκοστό αἰώνα μέχρι σήμερα.

Ὁ ἀναγνώστης τοῦ βιβλίου παρακολουθεῖ τήν ἱστορία τῆς ρητορικῆς τέχνης, πληροφορεῖται γιά τήν διαβόητη «Δευτέρα σοφιστική» καί βλέπει πανοραμικά τίς διακυμάνσεις τοῦ ρητορικοῦ λόγου, τό λαμπρό μεσουράνημά του καί τήν μελαγχολική δύση του σέ μία τεχνοκρατούμενη καί ὑλόφρονα ἐποχή. Ἀκμές καί παρακμές!

Τό ἐν λόγω νεοεκδοθέν βιβλίο ἀποπνέει τό αἴσθημα τῆς ἀγάπης γιά τόν ρητορικό λόγο καθώς καί τό αἴσθημα τῆς λύπης γιά τήν σημερινή του θλιβερή κατάπτωση. Εἴθε νά ἐπιτύχει τό στόχο του καί νά θέσει σέ δημιουργική κίνηση τή σκέψη ὑπευθύνων καί μή.