Νέα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ 2024

Κυριακή τῶν Βαΐων:  28-4-2024

 • Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου 19.00΄ εἰς Ἱεράν Μονήν Τιμίου Προδρόμου Νικησιάνης

 

Μεγάλη Δευτέρα:   29–04–2024

 • Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 07.30΄ εἰς  Ι. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως.
 • Ἑσπέρας Νυμφίος 19.00΄ εἰς Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Νέας Περάμου.

      

Mεγάλη Τρίτη:  30–04–2024

 • Προηγιασμένη Θεία  Λειτουργία  07.30΄ Χοροστασία εἰς Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.
 • Ἑσπέρας Νυμφίος 19.00΄ εἰς Ι.Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.

 

Μεγάλη Τετάρτη:  1–05-2024

 • Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία 07.30΄  εἰς Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.
 • Εὐχέλαιον εἰς Ι.Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως 17.00΄ – 18.30΄.

 

Μεγάλη Πέμπτη:  2–05–2024

 • Θεία Λειτουργία  07.30΄ εἰς Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.
 • Ἀκολουθία Τῶν  Ἁγίων  Παθῶν 19.00΄  εἰς Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως

 

 Μεγάλη Παρασκευή:   3–05–2024

 • Ἀκολουθία Μ. Ὡρῶν – Ἑσπερινός Ἀποκαθηλώσεως 08.00΄ εἰς Ι. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως.
 • Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου:
 1. Εἰς Ἱεράν Μονήν Ἁγίου Δημητρίου Νικησιάνης                   14.45΄.
 2. Εἰς Ἱερόν Ναόν Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως          19.15΄.  

 

Μέγα Σάββατον: 4–05–2024

 • Ἑσπερινός καί Θεία Λειτουργία 07.30΄ εἰς Ι. Ν. Ἁγίου Ἐλευθερίου Ἐλευθερουπόλεως.
 • Ἀκολουθία τῆς Ἀναστάσεως. Ἔναρξις 23.00΄ εἰς Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.

 

Κυριακή τοῦ Πάσχα: 5–05–2024

 • Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ τῆς Ἀγάπης 11.00΄ εἰς Ι. Ν. Ἁγίου Νικολάου Ἐλευθερουπόλεως.

 

Δευτέρα τοῦ Πάσχα: Ἑορτή τοῦ Ἁγίου Γεωργίου   6–05–2024

 • Θεία Λειτουργία 07.30΄ εἰς Ι. Ν.  Ἁγίου Γεωργίου Ἐλαιοχωρίου.

 

Τρίτη τοῦ Πάσχα:  Ἑορτή  Ἁγίου Ἀθανασίου 7-05-2019

 • Θεία Λειτουργία 07.30΄  εἰς Ι.Ν. Ἁγίου Ἀθανασίου Πλατανοτόπου.

 

Παρασκευή  Ζωοδόχου Πηγῆς: 10-05-2024

 • Θεία Λειτουργία  07.30΄ εἰς Ι. Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς Ἀντιφιλίππων.

 

Κυριακή τοῦ Θωμᾶ: 12-05-2024

 • Θεία Λειτουργία 07.30΄ εἰς Ι. Ν. Ἀποστόλου Θωμᾶ Παλαιοχωρίου.