Νέα

Μήνυμα Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως προς τους Μαθητάς επί τη Ενάρξει του Νέου Σχολικού Έτους 2015 – 2016

Πρὸς
Tοὺς μαθητὲς καὶ τὶς μαθήτριες
Τῶν Δημοτικῶν Σχολείων,
Τῶν Γυμνασίων καὶ τῶν Λυκείων
Τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας Παγγαίου.

Ἀγαπητά μας παιδιά, μαθητές καί μαθήτριες τῶν Σχολείων τῆς θεοσώστου Ἐπαρχίας μας.

Ὡς ἐπίσκοπός σας ἀπευθύνω πρός ὅλους σας, ὅπως καί πρός τούς σεβαστούς διδασκάλους σας ἐγκάρδια, πατρική εὐχή, ἡ νέα σχολική χρόνια, πού ἀρχίζει ἀπό σήμερα, νά ἔχη πλουσιοπάροχη τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ὥστε νά κυλήση κάτω ἀπό τίς καλύτερες καί εὐνοικότερες συνθῆκες. Νά ἔχετε ὑγεία καί δύναμη, σώματος καί ψυχῆς, γαλήνη πνεύματος καί ἀστείρευτη τήν ἀγάπη καί τήν διάθεση γιά τήν πνευματική καί ἠθική σας πρόοδο. Νά κυλήση προπάντων ἡ καινούργια σχολική χρονιά κάτω ἀπό συνθῆκες καλύτερες γενικότερα γιά τήν κοινωνία καί τό ἔθνος μας.

Γνωρίζετε ἀσφαλῶς, ὅτι ἡ ἀγαπημένη πατρίδα μας αὐτόν τόν καιρό δέν περνᾶ τίς καλύτερες ἡμέρες τῆς ἱστορίας της. Βρίσκεται καί πάλι μπροστά σέ ἀκανθώδη, δυσεπίλυτα προβλήματα, τά ὁποῖα ἀπαραιτήτως ὀφείλει νά ἐπιλύση κατά τόν καλύτερο τρόπο, ὥστε νά βαδίση ἀσφαλῶς τόν δρόμο τῆς προόδου καί εὐημερίας, ὅπως ὅλα τά εὐνομούμενα καί πολιτισμένα ἔθνη τῆς γῆς.

Εὐχόμεθα, λοιπόν, ἀγαπητά μας παιδιά, ἡ νέα σχολική περίοδος, τήν ὁποίαν μέ πολλή χαρά εὐλογήσαμε προηγουμένως μέ τήν τελετή τοῦ Ἁγιασμοῦ καί τίς εὐχές τῆς Ἐκκλησίας, νά βρίσκεται σέ πιό φωτεινό κοινωνικό καί ἐθνικό πλαίσιο. Διότι ὅπως ἔδειξαν τά ἀποτελέσματα τῶν φετεινῶν πανελληνίων ἐξετάσεων ἡ πρόοδος σας συμπορεύεται μέ τήν κοινωνική καί ἐθνική πρόοδο.

Εἴθε ὁ φιλάνθρωπος Θεός νά εὐλογῆ καί προστατεύη καί ἐσᾶς καί ὅλο τό ἔθνος μας. Ἀμήν

Διάπυρος πρός Θεόν εὐχέτης σας

†Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ