Νέα

Εγκύκλιος επί τη Εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου 2016

Ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες

Ἀνέτειλε καί πάλι στό στερέωμα τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους ἡ πανευφρόσυνη Θεομητορική ἑορτή τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου. Τήν ἑορτή, τήν ὁποία περιμένει μέ πόθο κάθε εὐσεβής χριστιανός στό τέλος τοῦ Δεκαπενταυγούστου, τό ὁποῖο ἔζησε μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ νηστεύοντας, προσευχόμενος καί ψάλλοντας τίς τόσο κατανυκτικές καί μελωδικές συγχρόνως Παρακλήσεις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο. Περιμένει δέ τήν σημερινή ἑορτή, ὅπως περιμένει τό Πάσχα, στό τέλος τῆς Τεσσαρακοστῆς. Ἔτσι δέν ἔχουν ἄδικο ὅσοι ὀνομάζουν τήν παροῦσα ἑορτή τῆς Παναγίας ὡς τό Πάσχα τοῦ καλοκαιριοῦ.

Ἄς εἶναι, λοιπόν, δοξασμένο τό Ὄνομα τοῦ Παναγάθου Θεοῦ πού μᾶς ἀξίωσε νά ἑορτάσουμε καί ἐφέτος τήν σημερινή ἑορτή καί νά γευθεῖ ἡ ψυχή μας κάτι ἀπό τήν γλυκύτητα καί τήν πνευματική χαρά, πού μόνο ἡ Ἐκκλησία μπορεῖ νά χαρίσει στόν ἄνθρωπο, τόν κουρασμένο ἀπό τόν ἀγώνα τῆς ζωῆς, καί ταλαιπωρημένο ἀπό τίς ἀγωνίες καί τήν καθημερινή βιοπάλη καί τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀτέλειωτων προβλημάτων του, τά ὁποῖα τόν περιτριγυρίζουν καί τόν καταπονοῦν «ὥσπερ μέλισσαι κηρίον», σύμφωνα μέ τήν ὡραία καί τόσο εὔστοχη εἰκόνα τῆς Μεγάλης Παρακλήσεως.

Ἄς ψάλλουμε, λοιπόν, ὕμνους εὐχαριστήριους καί ἐγκωμιαστικούς πρός τήν Παναγία μας. Τοῦτο εἶναι καί ἄξιον καί δίκαιον. Ἄς μνημονεύσουμε εὐλαβῶς τήν ἁγία της Κοίμηση. Καί ἄς μή ξεχάσουμε ποτέ τά λόγια τοῦ Μονογενοῦς Υἱοῦ της, πού παρέλαβε στήν ἀγκαλιά Του τήν παναγνή ψυχή της καί ὕστερα ἀπό λίγο ὁλόκληρη, ψυχή καί σῶμα, στούς οὐρανούς τήν Ὑπεραγία Μητέρα Του. Ἄς θυμηθοῦμε ἀκόμη τέτοια ἁγία ἡμέρα καί ὥρα τούς λόγους τοῦ Χριστοῦ μας: «Ἀμήν, ἀμήν λέγω ὑμῖν ὅτι ὁ τόν λόγον μου ἀκούων καί πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει ζωήν αἰώνιον καί εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλά μεταβέβηκεν ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τήν ζωήν» (Ἰωάννου 5,24). Καί τά ἀθάνατα αὐτά λόγια του Κυρίου μας αὐτήν τήν ἡμέρα τῆς γιορτῆς καί τῆς χαρᾶς θέλουν νά μᾶς τονίσουν, ὅτι καί ὁ δικός μας θάνατος θά μοιάζει μέ την γαλήνια καί ἁγία Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἐάν μέχρι τό τέλος τῆς ζωῆς μας μείνουμε πιστοί στόν Υἱό καί Θεό της. Ὅπως καί ἡ Παναγία ἔτσι καί ἐμεῖς τότε θά συναντήσουμε καί θά χαροῦμε χαρά ἀνεκλάλητη καθώς θά μεταφερόμεθα στήν αἰώνια Βασιλεία τοῦ Υἱοῦ καί Θεοῦ της. Μόνο πίστη ἀσάλευτη νά ἔχουμε καί ἀγάπη θερμή στό Χριστό. Γένοτο!

Μέ πατρικές ἐγκάρδιες εὐχές

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 † Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ