Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου επί τη εορτή του Πάσχα 2024

 

Αγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Μέ ἀγάπην πατρικήν σᾶς προσαγορεύουμε ἑορτίως καί εὐχόμαστε ἐγκαρδίως ὁ ἐν δόξη Ἀναστάς Κύριος  νά σᾶς χαρίζει ὑγείαν σταθεράν καί ἀκλόνητον καί ὅλα τά ἀγαθά Του, τά ἐγκόσμια καί τά ὑπερκόσμια. Προπάντων εὐχόμαστε νά λάμπει καί νά ἀκτινοβολεῖ στή ψυχή σας τό λυτρωτικό καί γλυκύτατο Φῶς Του, τό Φῶς τῆς Ἀναστάσεώς Του

Πόσες φορές τίς ἡμέρες αὐτές, πού διανύουμε, δέν ἔρχεται ἀπειλητικό ἕνα σκοτεινό σύννεφο νά κλείσει τόν ὁρίζοντά τῆς ψυχῆς μας. Ἕνα σκοτεινό σύννεφο πού παράγεται ἀπό ὅσα θλιβερά περιστατικά συμβαίνουν γύρω μας, κοντά καί μακρυά μας. Μακρυά μας «ἀκοαί πολέμων» (Ματθαίου 24,6), πολεμικές συγκρούσεις ἀτελείωτες μέ θύματα δεκάδες καί ἑκατοντάδες συνανθρώπους μας κάθε ἡλικίας. Μέ ἐρείπια νά συσσωρεύονται ἀκατάπαυστα ἐκεῖ πού πρίν λίγο μόλις καιρό ἀνθοῦσαν πολυάνθρωπες πόλεις. Ἀκόμη πιό θλιβερά συμβάντα μέ καθημερινά αὐξανόμενη δυστυχία καί πόνο καί δάκρυα μᾶς συμβαίνουν, καθώς βλέπουμε συνανθρώπους μας νά βαδίζουν περίλυποι καί κατηφεῖς τό δρόμο τῆς προσφυγιᾶς, νά μήν ἔχουν ποῦ τήν κεφαλήν κλίναι, νά στεροῦνται ἀκόμη καί αὐτόν τόν ἐπιούσιον. Αὐτές οἱ θλιβερές εἰκονες κάθε μέρα παρελαύνουν δυστυχῶς μπροστά στά μάτια μας καί αὐξάνουν τόν πόνο τῆς ψυχῆς μας.

Ἀλλά καί ἐδῶ κοντά μας, στήν ἐθνική μας γειτονιά, δέν εἶναι λίγα τά συμβάντα, καθημερινά σχεδόν, πού ἀμαυρώνουν τόν ὁρίζοντα τῆς ψυχῆς μας. Τά ἐγκλήματα, οἱ ἀνόσιοι καί φρικιαστικοί φόνοι, ἀκόμη καί μέσα στήν οἰκογένεια, ἔξω στήν κοινωνία, ἡ ἀσταμάτητη βία μέ ποικίλες εἰδεχθεῖς μορφές ἀκόμη καί ἀνάμεσα σέ ἄτομα νεαρῆς ἡλικίας σέ τόπους ἱερούς, ὅπως τά σχολεῖα, φορτίζουν μέ θλίψη τή ψυχή μας. Ὅλα αὐτά τά φαινόμενα μακρυά καί κοντά  μας δημιουργοῦν ἐρωτήματα πικρά καί ἀναπάντητα: «Ἱνατί Κύριε;» Ποῦ βρίσκεται ἡ Δικαιοσύνη τοῦ Θεοῦ, πού ὁ ἀγρός ὁ εὔφορος, ποῦ τό «καλόν» (Ματθαίου 13,27) σπέρμα πού ἔσπειρε κάποτε στή γῆ μας ὁ οὐράνιος Γεωργός;

Ἀλλά παρόμοια σκληρά ἐρωτήματα δέν γέννησαν στή ψυχή τῶν λίγων μαθητῶν τοῦ Χριστοῦ μας στόν καιρό τῶν ἁγίων Παθῶν Του ὅσα διαδραματίστηκαν τότε στήν ἁγία Πόλη; Ὅταν φάνηκε νά θριαμβεύει ἡ ἀδικία, ἡ κακία, ἡ ἀτέλειωτη συμφορά στό πρόσωπο τοῦ Θεανθρώπου; Πόσοι μαθητές δέν σκανδαλίσθηκαν τότε (Μάρκου14,27) καί δέν ἔστρεψαν ἐναγώνιο τό βλέμμα τους στόν οὐρανό ζητώντας ἀπάντηση στά σκληρά ἐρωτήματα, πού συσσώρευσε στή ψυχή τους ἡ ἐκτάκτως δραματική στίς ἡμέρες των κατάσταση;

Ἀλλά νά!, ἀγαπητοί, πού ἦλθε ξαφνικά ἡ ἀπάντηση. Νά πού τό βαρύ καί σκοτεινό σύννεφο πού πλάκωνε τή ψυχή τους διαλύθηκε, τελείως, ὅταν πάμφωτος καί λαμπρός ἀνέτειλε ἐκ τάφου ὁ Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης. Ὅταν ἔσπασε τίς πύλες τοῦ ἅδη ὁ Ἀναστάς Κύριος καί ἀναβαίνοντας στή γῆ ἦλθε ἀνάμεσά τους καί τούς εὐλόγησε μέ τό “εἰρήνη ὑμῖν» (Ἰωάννου 20,19)! Ὅπως τό μαῦρο σύννεφο στόν οὐρανό πού σέ μία στιγμή τό ἐξαφανίζει ὁ λαμπρός ἥλιος, ἔτσι ἔφυγαν ἀπό τή ψυχή τους τά θλιβερά αἰσθήματα, καί ἡ ἀδικία καί ἡ κακία καί ἡ ἀδόκητη συμφορά. Νίκησε ὁ Χριστός!

Ἔτσι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, περιμένουμε νά διώξει τό κακό καί τή δυστυχία ἀπό τόν κόσμο μας ὁ Κύριος, ὁ Ἀναστάς ἐκ νεκρῶν. Ὅ,τι κακό βλέπουμε δίπλα μας δέν θά εἶναι αἰώνιο. Ὑπομονή! «Μικρόν ὅσον ὅσον ὁ ἐρχόμενος ἥξει καί οὐ χρονιεῖ» (Ἑβραίους 10,37).  Θά φύγει τό κακό, θά ἐξαφανιστεῖ.

Μέ αὐτά, παρακαλῶ, τά παρήγορα αἰσθήματα ὅλοι μας ἄς ἀντιμετωπίζουμε ὡς πιστοί χριστιανοί τό κακό γύρω μας, στηριγμένοι στόν Ἀναστάντα Κύριο. Καί τοῦτο γιά νά μή ἀπαγοητευόμαστε καί ὑποφέρουμε καί πικραίνουμε ἀνώφελα  τήν καρδιά μας. Τό πῶς θά συμβεῖ αὐτό τό γνωρίζει ὁ Θεός, στόν Ὁποῖον ἀκραδάντως πιστεύουμε. Ἄς μήν εἴμαστε «ἀνόητοι καί βραδεῖς τῆ καρδία» (Λουκᾶ 24,25) στή πίστη καί τήν ἐλπίδα, ὅπως οἱ μαθητές τοῦ Κυρίου οἱ ὁποῖοι πρίν τήν Ἀνάστασή Του βάδιζαν κατηφεῖς καί ἀπαγοητευμένοι τό δρόμο τῆς ζωῆς τους.

Εἴθε, ἀγαπητοί ἀδελφοί καί πατέρες, ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ νά μᾶς στηρίζει γιά πάντα στίς δύσκολες ἡμέρες πού διανύουμε .

Διάπυρος εὐχέτης σας

 † Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

————–

Νέο βιβλίο του Σεβ. Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσοστόμου «Ἀπό τήν Πνύκα στόν ἱερόν ἄμβωνα»

 

 

—————————————

————————————— 

Κυκλοφόρησε το νέο Κυριακοδρόμιο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου

Δογματικό Κυριακοδρόμιο

scan0005

vivlio
Scan0015


IMG_0251

———————————————

Παρακολουθήστε ζωντανά τις Ακολουθίες από τον Μητροπολιτικό

Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Ελευθερουπόλεως