Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

IMG_0144Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως κ. Χρυσόστομος (κατά κόσμον Ιωάννης) Αβαγιανός εγεννήθη εις Μεσαγρόν Λέσβου το 1947.

Εσπούδασεν εις την Θεολογικήν Σχολήν Αθηνών. Διάκονος εχειροτονήθη τω 1973 και Πρεσβύτερος τω 1977.

Υπηρέτησεν ως Ιεροκήρυξ εις τας Ιεράς Μητροπόλεις Φλωρίνης, Μυτιλήνης και εις την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, ένθα απεσπάσθη εις την Ριζάρειον Εκκλησιστικήν Σχολήν ως εφημέριος, πνευματικός, Δ/ντής του Οικοτροφείου και Καθηγητής.

Ειργάσθη και ως κωδικογράφος της Ιεράς Συνόδου. Ησχολήθη επισταμένως με την συγγραφήν δημοσιεύσας πλείστας μελέτας, επτά συλλογάς γραπτών κηρυγμάτων, καθώς και μεταφράσεις.

Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως εξελέγη την 26ην Απριλίου 2004.

Συγγραφικά έργα Σεβασμιωτάτου 

 1. Ο ιερός Χρυσόστομος και η εποχή μας. Αθήναι 1987.
 2. Ο Μυτιλήνης Ιάκωβος ο Β´ ως λειτουργός. Αθήναι 1988.
 3. Απόστολοι και Φιλόσοφοι (η περί ελληνοχριστιανικών ιδεωδών) κατά τον ι. Χρυσόστομο. Αθήναι 1988.
 4. Υπόμνηση ιερατικού χρέους. Αθήναι 1989.
 5. Μνήμη και διδαχή Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Αθήναι 1990.
 6. Η προσωπικότης του πνευματικού. Αθήναι 1990.
 7. «Φωνή Κυρίου» έτους 1992.
 8. Η λατρεία της Εκκλησίας κατά τας επιστολάς του Αποστόλου Παύλου. Αθήναι 1993.
 9. Δαβίδ, ο διδάσκαλος της μετανοίας. Αθήναι 1993.
 10. Το ιερό Ευχέλαιο. Φάρμακο ζωής και σωτηρίας. Έκδοση Αποστολικής Διακονίας.
 11. Νεομάρτυρες και νεοελληνική πραγματικότητα. Αθήναι 1995.
 12. «Εν ολίγοις…». Σύντομα γραπτά κηρύγματα στα Ευαγγέλια των Κυριακών. Μυτιλήνη 1996.
 13. Αποστόλων διδάγματα. Σύντομα γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά αναγνώσματα των Κυριακών. Μυτιλήνη 2000.
 14. Ο ιερός Χρυσόστομος και η χριστιανική οικογένεια. Αθήναι 1996.
 15. Άγιος Ιωάνης ο Χρυσόστομος: Doctor Eucharistiæ (Διδάσκαλος της Θείας Ευχαριστίας). Αθήναι 1997.
 16. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αυτοβιογραφικές σελίδες. Έκδοση Αποστολικής Διακονίας.
 17. Οσία Θωμαΐς η εκ Λέσβου, Μυτιλήνη 2006.
 18. Η καθ’ ημάς Φιλοσοφία κατά τον Άγιον Ιωάννην τον Χρυσόστομον. Καλαμάτα 2006.
 19. «Εις Τόπον Χλόης». Σύντομα γραπτά κηρύγματα στα Ευαγγελικά  Αναγνώσματα των Κυριακών. Ελευθερούπολις 2011.
 20. Σκηνές από το δράμα του Ιερού Χρυσοστόμου, Ελευθερούπολη 2013.
 21. Οικογενειακό Κυριακοδρόμιο, Ελευθερούπολη 2014.
 22. Η τέχνη του άμβωνος κατά τον ιερό Χρυσόστομο, Ελευθερούπολη, 2016.
 23. Δογματικό Κυριακοδρόμιο, Ελευθερούπολη 2018.
 24. “Αγίου Νικολάου Καβάσιλα, Ερμηνεία της Θείας Λειτουργίας από του άμβωνος – Επιμέλεια: Ο Ελευθερουπόλεως Χρυσόστομος”, Ελευθερούπολη 2019.
 25. Κοινωνιολογικό Κυριακοδρόμιο, Ελευθερούπολη 2020.
 26. Παιδαγωγικό Κυριακοδρόμιο, Ελευθερούπολη 2021.

Η Χειροτονία του Σεβασμιωτάτου:

Η Ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου:

ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ