Η ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Ι.ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

Ἡ ιστορία της Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως αρχίζει με την Επισκοπή Αλεκτοροπόλεως, από τον 9ο τουλάχιστον αιώνα. Ερείπια αυτής της πρώτης έδρας της Μητροπόλεως μας σώζονται σήμερα στην περιοχή ( Κάστρο) της Νέας Περάμου. Η πρώτη γραπτή μνεία του ονόματος της Επισκοπής Αλεκτοροπόλεως υπάρχει σε ένα Τακτικό ( όπου η σειρά, η τάξη των Επισκοπών) του 901. Εκεί αναφέρεται ως έκτη επισκοπή υπαγομένη στη Μητρόπολη Φιλίππων. Επίσης το όνομα της Επισκοπής μας το ευρίσκομε και στο Συνταγμάτιο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1855.

Τον 14ον όμως αιώνα, όταν παρήκμασε και ερημώθηκε σχεδόν η περιοχή, τότε μεταφέρθηκε προς το εσωτερικό η έδρα της Μητροπόλεως. Συγκεκριμένα η δεύτερη έδρα της υπήρξε το σημερινό χωριό Ελευθεραί. Φαίνεται ότι στην μετακίνηση της συνετέλεσε και ο εντεινόμενος φοβερός εξισλαμισμός των χριστιανών.

Στὴν σημερινή τρίτη και τελική του έδρα, στο παλαιό Πράβι, ήλθε η Μητρόπολις πιθανότατα στο δεύτερο ήμισυ του 18ου αιώνα. Εν τω μεταξύ το Πράβι είχε αποκτήσει αξιόλογη πολιτική, διοικητική και οικονομική ανάπτυξη. Σ’ αυτό συνετέλεσαν πολλά, όπως ο νέος δρόμος Κωνσταντινουπόλεως-Θεσσαλονίκης, ο οποίος περνούσε από το Πράβι, η αναπτυχθείσα καπνοκαλλιέργεια, η ίδρυση σχολείων κλπ.

Τὸ 1929 μετονομάσθηκε το Πράβι σε Ελευθερούπολη και έτσι ταυτίσθηκε το όνομα της πόλεως με τον επισκοπικό τίτλο. Το 1889 ο Πατριάρχης Διονύσιος ο Ε ἀνύψωσε την Επισκοπή Ελευθερουπόλεως σε Μητρόπολη, με πρώτον Μητροπολίτη τον Διονύσιο Σταυρίδη.

( Οι ανωτέρω ιστορικές ειδήσεις συνελέγησαν από το βιβλίο του Αιμιλίου Δ. Μαυρουδή, Η ιστορία της Μητροπόλεως Ελευθερουπόλεως, Θεσσαλονίκη 2006 )

Αφήστε μια απάντηση