Νέα

Δογματικό Κυριακοδρόμιο Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου

Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου.

Οἱ ἐκδόσεις τῆς Μητροπόλεώς μας «Βοηθήματα τοῦ ἄμβωνος» προσφέρουν στούς κήρυκες τοῦ Θείου Λόγου,ἀλλά καί σέ κάθε πιστό, τό καινούργιο βιβλίο τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. Χρυσοστόμου μέ τόν τίτλο «Δογματικό Κυριακοδρόμιο». Στή νέα αὐτή διατριβή του ὁ συγγραφεύς ἀκολουθώντας τή μέθοδο τοῦ προηγουμένου «Οἰκογενειακού Κυριακοδρομίου» ἀναλύει τήν Εὐαγγελική περικοπή κάθε Κυριακής ἀποσκοπώντας κυρίως στήν ἀναδειξη τοῦ Δόγματος τῆς Ἐκκλησίας μας. Μέ τό γνωστό γλαφυρό καί εὐχάριστο ὕφος του προσπαθεῖ νά συγκεντρώσει τήν προσοχή τοῦ ἀκροατού κυρίως σ’ ἐκεῖνα τά διδακτικά στοιχεία τῆς Εὐαγγελικῆς περικοπής, πού παραπέμπουν στήν Δογματική διδασκαλία τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας μας.

Ἔτσι ὀ ἀπώτερος σκοπός αὐτοῦ τοῦ νέου κηρυκτικού βοηθήματος  εἶναι μέ τρόπο καταλληλο καί σέ χρόνο καί τόπο ἐπίσης καταλληλο, νά γίνει, ὅσον εἶναι δυνατόν, γνωστό καί πάλιν, σέ Κληρικούς καί λαικούς, ὅ,τι ὑψηλό καί ὡραῖο περιλαμβάνεται στή Δογματική διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας. Ἐξάλλου εὐγενής φιλοδοξία τοῦ Ἱεροκήρυκος θά εἶναι παντοτε νά μεταδώσει στούς ἀκροατές του ὄχι μόνο τά πρακτέα, τήν Ἠθική, ἀλλά καί τά πιστευτέα, τό Δόγμα, τῆς ἀμωμήτου πίστεώς μας.

Τέλος τό «Δογματικό Κυριακοδρόμιο» τό ἀφιερώνει μέ εὐγνωμοσύνη ὀ συγγραφεύς του στον ἀείμνηστο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟ, τόν ἀλησμόνητο Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος, τόν, ἐκτός τῶν ἄλλων, καί διαπρύσιο κήρυκα τοῦ Θείου Λόγου.

Δογματικό Κυριακοδρόμιο