Νέα

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως επί τη ενάρξει του Νέου Σχολικού έτους 2020-2021

Ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες

Ἀπό σήμερα ἀρχίζει τό νέο σχολικό ἔτος γιά τήν Πρωτοβάθμια καί Δευτεροβάθμια Ἐκπαίδευση τῆς πατρίδος μας. Καί ὅλοι μας, ὁ ἱερός Κλῆρος, Διδάσκαλοι, Γονεῖς καί Κηδεμόνες, συνοδεύουμε τήν εἴσοδό σας στό σχολεῖο μέ τίς ἐγκάρδιες εὐχές μας. Ἐφέτος μάλιστα τό βλέμμα μας πέφτει ἐπάνω σας μέ πιό θερμή στοργή καί πιό ζωηρό ἐνδιαφέρον. Διότι ἐφέτος ἡ πολυσυζητημένη ἔναρξη τοῦ σχολικοῦ ἔτους γίνεται κάτω ἀπό τή βαριά  σκιά ἑνός ἀόρατου ἐχθροῦ, ὁ ὁποῖος ἀπειλεῖ ὄχι μόνο τήν πατρίδα μας, ἀλλά σχεδόν ὁλόκληρη τήν ἀνθρωπότητα. Ἴσως εἶναι ἀπό τίς ἐλάχιστες χρονικές στιγμές στήν  ἱστορία, πού ὅλος ὁ κόσμος ἀντιμετωπίζει ἕναν κοινό καί ἐπίβουλο ἐχθρό, πού στέλνει ἐπί μῆνες τώρα ἑκατοντάδες στά νοσοκομεῖα ἤ καί στόν τάφο. Ἀπόδειξη φανερή τό πρωτοφανές  θέαμα πού βλέπουμε σήμερα στά προαύλια καί τίς αἴθουσες τῶν σχολείων μας, οἱ μαθητές νά προσέρχονται μέ ἕνα ἐπί πλέον ἐφόδιο, μέ μία προστατευτική μάσκα.

Ἀσφαλῶς λυπούμαστε, παιδιά, γι’ αὐτό καί ἐφέτος στόν Ἁγιασμό πού τελέσαμε προηγουμένως στίς εὐχές του προσθέσαμε ἐνδόμυχα καί τήν ἐγκάρδια εὐχή μας, πολύ γρήγορα ὁ Πανάγαθος νά ἀπαλλάξει τούς ἀνθρώπους, τά πλάσματά Του, ἀπό τόν κίνδυνο αὐτῆς τῆς ἀναπάντεχης πανδημίας καί νά ἐπαναφέρει ὅλους στήν προηγούμενη κανονικότητα τῆς ζωῆς μας.

Σεῖς δέ, ἀγαπητοί μου μαθητές καί μαθήτριες, παρακαλῶ ἐντείνετε τίς καλές σας προσπάθειες νά ἀποκτήσετε τό πολύτιμο ἐφόδιο τῆς μορφώσεως. Τό εἴδατε ἐξάλλου τόν καιρό αὐτό, ὅτι ἡ ζωή κρύβει δυσκολίες πολλές. Ἡ ζωή δέν εἶναι οὔτε παιχνίδι, οὔτε διασκέδαση. Καί ἡ ἀδιαφορία καί ἡ ἐπιπολαιότητα καί ἡ ἀμέλεια πληρώνονται μέ πολύ ἀκριβό τίμημα. Ἡ καλή παιδεία μαζί μέ τό ἀνάλογο ἦθος εἶναι ἐχέγγυα γιά μία πιό ἐλπιδοφόρα ἀντιμετώπιση τῶν ἀναπόφευκτων δυσκολιῶν τῆς ζωῆς.

Ὁ μυστηριώδης κορωνοιός καί ἡ παγκόσμια ἀναστάτωση πού προκάλεσε ἄς σᾶς προβληματίσουν, ὥστε μέ διάθεση ἀνάλογη νά ἐπιδοθεῖτε στίς σπουδές σας. Ἐπίσης οἱ ἀγωνιώδεις προσπάθειες ἐπί μῆνες τῶν καλῶν μας ἰατρῶν καί εἰδικῶν ἐπιστημόνων νά ἀνακαλύψουν τό σωτήριο φάρμακο γιά νά νικήσουν ἐπί τέλους ἕναν ἀπειροελάχιστο σέ μέγεθος, ἀλλά πολύ ἐπικίνδυνο ἐχθρό, ἄς ὁδηγήσουν τή σκέψη σας στό συμπέρασμα, πόσο ἀδύνατοι τελικά εἴμαστε οἱ ἄνθρωποι καί πόσο ἀνάγκη ἔχουμε τή Χάρη καί τό Ἔλεος τοῦ Παντοδυνάμου Θεοῦ.

Τελειώνοντας σᾶς εὔχομαι νά ἀρχίσετε τόν καλό σας ἀγώνα μέ αὐτοπεποίθηση, μέ ζῆλο καί μέ ἐλπίδα στόν φιλάνθρωπο καί Ἐλεήμονα Θεό.

Παντοτινός  σας εὐχέτης

Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΑΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ