Νέα

Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως επί τη ενάρξει του Νέου Σχολικού έτους 2022-2023

Ἀγαπητά μας παιδιά

Ἐπικοινωνοῦμε καί πάλι μαζί σας, «διά χάρτου καί μέλανος», μέ τήν παρούσα Ἐγκύκλιό μας, μέ ἀφορμή τήν ἔναρξη τῶν μαθημάτων σας κατά τό νέο σχολικό ἔτος 2022-2023. Ἐπιθυμοῦμε κατ’ ἀρχάς νά σᾶς εὐχηθοῦμε μέσα ἀπό τή ψυχή μας καλά νά ἀρχίσει καί καλά ἐπίσης νά τελειώσει ἡ καινούργια σχολική χρονιά, πού μᾶς χαρίζει ὁ Πανάγαθος Θεός, «ὁ καιρούς καί χρόνους ἐν τῆ ἰδία ἐξουσία θέμενος», ὁ Κύριος τοῦ παντός. Καί λέγοντας «καλά» ἐννοοῦμε νά ἔχουμε στήν πατρίδα μας εἰρήνη, κοινωνική γαλήνη καί σέ προσωπικό ἐπίπεδο, ὁ καθένας μας ἐκεῖνο τό ἀνεκτίμητο ἀγαθό, πού λέγεται ὑγεία.

Θά ἔχετε ἀντιληφθεῖ ἐπίσης, ἀγαπητά μας παιδιά, ὅτι στόν κόσμο τον καιρό αὐτό ἐπικρατεῖ μεγάλη ἀστάθεια. Θέλετε οἱ πανδημίες, πού τελειωμό δέν ἔχουν, οἱ ἀναπάντεχοι πόλεμοι, ἡ ἐπικίνδυνη κλιματική κρίση, κλόνισαν τήν ἐσωτερική είρήνη, τήν ἰσορροπία τῆς ψυχῆς. Μπορεῖ ἡ προηγμένη Τεχνολογία νά μᾶς ἔχει ἐφοδιάσει μέ ἄφθονα μέσα ἀνέσεων καί ψυχαγωγίας, τόσα πού καμία γενεά στο παρελθόν δέν μποροῦσε νά φαντασθεῖ, καί ὅμως ἡ εὐτυχία, ἡ ἀδιατάρακτη στό ἐσωτερικό τῆς ψυχῆς μας γαλήνη παραμένει ὄνειρο ἀπατηλό.

Κατά τήν ταπεινή μας γνώμη, πού εἶναι γνώμη τοῦ Χριστοῦ μας, τοῦ Εὐαγγελίου Του, τῆς ἁγίας θρησκείας μας τό αἴσθημα τῆς ἀστάθειας, τῆς ψυχικῆς ἀνισορροπίας τοῦ ἀνθρώπου μας ὀφείλεται στό γεγονός, ὅτι ἔβγαλε τό κυριότερο στήριγμα ἀπό τή ζωή του, πού λέγεται πίστη στό Θεό καί ἐμπιστοσύνη ἀπόλυτη στήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Γι’αὐτό μετά τίς ἐγκάρδιες εὐχές μου παρακαλῶ νά ἀκούσετε τή φωνή τοῦ Ἐπισκόπου σας: Ἐκτός ἀπό τίς πολύτιμες καί χρήσιμες γνώσεις πού θά θελήσετε νά ἀποκομίσετε ἀπό τό σχολεῖο σας φροντίστε νά ἀποκτήσετε σιγά-σιγά αὐτό τό ἀνεκτίμητο νοητό στήριγμα, πού λέγεται πίστη στήν Ἀγαπη καί ἐμπιστοσύνη στήν Πρόνοια τοῦ Χριστοῦ. Νά ξέρετε πώς, ὅ,τι καί νά σᾶς συμβεῖ θλιβερό καί δυσάρεστο, θά μείνετε ἀκλόνητοι στούς στόχους καί τά καλά σας ἔργα. Οὐδέποτε θά μετανιώσετε Δέν εἶχε καθόλου ἄδικο ὁ ποιητής  ὅταν ἔλεγε: «Μή φοβηθεῖς αύτόν πού στήριξε στήν πίστη ἐπάνω τήν ἐλπίδα. Τόν εἶδα στή ζωή νά μάχεται, μά πάντοτε ἀνίκητο τόν εἶδα!».

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Παντοτινός σας εὐχέτης