Νέα

Αποτελέσματα των ωφελουμένων του Προγράμματος: «Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας γνωρίζουμε ότι έχουν εκδοθεί και αναρτηθεί τα προσωρινά αποτελέσματα των ωφελουμένων του Προγράμματος: «Επισιτιστικής Βοήθειας και Βασικής Υλικής Συνδρομής» – FEAD/ΤΕΒΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν υποβάλλει αίτηση στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως ή έχουν υποβάλλει μόνοι τους αλλά όρισαν την Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως ως υπεύθυνο διανομής, μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως έχοντας μαζί τους τον αριθμό της αίτησής τους προκειμένου να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα.

Όσοι απορρίφθηκαν έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν ένσταση ως προς την αιτία απόρριψής τους στους πιστοποιημένους χρήστες της Κοινωνικής Σύμπραξης.

Συγκεκριμένα:

Από την Τετάρτη 21/10/2015 έως και την Τρίτη 27/10/2015 και ώρες 09:00 – 14:00 οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στη Γραμματεία της Ιεράς Μητροπόλεως, προκειμένου να καταθέσουν την ένστασή τους εφόσον το επιθυμούν. Η ένσταση κατατίθεται εντύπως σε συγκεκριμένο έντυπο, φέρει πρωτότυπη υπογραφή του ενιστάμενου και συνοδεύεται από απλά φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, που αποδεικνύουν τους λόγους που επικαλείται.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως