Νέα

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου περί του κινήματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου περί του κινήματος

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Ἐλευθερούπολις 5 Ἰανουαρίου 2017

Ἀγαπητοί Ἀδελφοί καί Πατέρες

Ἕνα ὄχι εὐχάριστο γεγονός πρίν ἀπό λίγες ἡμέρες, πού συνέβη στήν ἐνορία τῆς Αὐλῆς, μᾶς ἔφερε ἀντιμέτωπους μέ ἕνα καινούργιο Κίνημα, τό ὁποῖο τά τελευταία ἔτη ἔκαμε την ἐμφάνισή του στό πολιτικό κυρίως, ἀλλά καί θρησκευτικό προσκήνιο τῆς πατρίδος μας. Τό νεοφανές αὐτό πολιτικοθρησκευτικό κίνημα ὀνομάζεται «Ἑλλήνων Συνέλευσις» καί ἀρχηγός του φέρεται κάποιος ἑλληνοαμερικανός ὀνομαζόμενος Ἀρτέμης Σώρρας.

Στό πανελλήνιο ἔγινε γνωστός μετά τήν ἐκπληκτική του δήλωση, ὅτι εἶναι κάτοχος τεράστιου οἰκονομικοῦ πλούτου, καθώς ἔχει στή διάθεση του περίπου 600 δισεκατομμύρια εὐρώ. Μέ αὐτό τό μυθῶδες ποσό ἰσχυρίσθηκε, ὅτι θά λύσει τό οἰκονομικό πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος, σβήνοντας προπάντων καί ἐξαλείφοντας τό μεγάλο καί δυσβάστακτο χρέος της πρός τούς ὀχληρούς δανειστές της.

Ἡ εἴδηση αὐτή, ὅπως ἦταν φυσικό, διέγειρε τό ἐνδιαφέρον καί ξύπνησε ἀπότομα τίς ἐλπίδες ὄχι λίγων συμπατριωτῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νά βρεθοῦν κατά χιλιάδες στό πλευρό τοῦ νέου «ἐθνοσωτήρα». Ἔτσι ἀναπτύχθηκε ἕνα Κίνημα, μέ τήν ὀνομασία πού ἀναφέραμε στήν ἀρχή. Στίς τάξεις του ἐντάχθηκαν χιλιάδες ὀπαδοί καί μέ διαφόρους ἀντιπροσώπους του σέ ὅλη τή χώρα ἄρχισαν νά διαδίδονται οἱ κεντρικές ἰδέες τοῦ κινήματος. Λέγεται ὅτι πρίν νά δοθοῦν τά χρήματα τοῦ νέου φιλέλληνος κροίσου γιά τήν ἐξόφληση τοῦ ἐθνικοῦ μας χρέους, τά μέλη τοῦ κινήματος «Ἑλλήνων συνέλευσις» καταβάλουν στά ταμεῖα του κάποια ὄχι εὐκαταφρόνητη συνδρομή.

Ἀλλά γιά τήν Ἐκκλησία καί τούς ὑπεύθυνους ποιμένες της ποιό εἶναι κυρίως τό πιό ἀνησυχητικό σημεῖο αὐτῆς τῆς παράξενης ὑπόθεσης; Ἡ ἐπαρχία μας τό ἔζησε πρίν λίγες ἡμέρες καί μέ τά σύγχρονα ἠλεκτρονικά μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καί ἐνημέρωσης τό πληροφορήθηκε σημαντικό τμῆμα συμπατριωτῶν μας. Τί συνέβη ἀκριβῶς: Μέσα σέ ἕνα καφενεῖο τοῦ χωριοῦ Αὐλή εἶχαν συγκεντρωθεῖ μερικές δεκάδες περίεργων συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἄκουγαν κάποιον ἀπό τούς ἀντιπροσώπους τοῦ ἐν λόγω νεοφανούς Κινήματος. Καί ὄχι μόνο αὐτό! Στό τέλος τῆς ὁμιλίας ὁ ἀντιπρόσωπος ἄρχισε νά ἀπαγγέλει ἕνα εἶδος ὅρκου, τοῦ ὁποίου τά παράξενα λόγια ἐπαναλάμβαναν ὡς ψιττακοί οἱ θαμῶνες τοῦ καφενείου. Τό περιεχόμενο τοῦ δοθέντος ὅρκου εἶναι ἀδύνατο νά περιληφθεῖ στήν παροῦσα διαφωτιστική Ἐγκύκλιό μας. Εἶναι φρικῶδες! Εἶναι ἐν πολλοῖς ἀκαταλαβίστικο καί σκοτεινό σάν τό σκοτάδι τῆς χειμωνιάτικης νύχτας. Ποῦ ἀπευθύνεται; Σέ ποιά θεότητα; Σέ ποιόν ὑποχθόνιο δαίμονα; Ἀδύνατο νά συμπεράνουμε. Καί ὅμως εἴδαμε μέ πολλή θλίψη καί κατάπληξη καί ἀνθρώπους γνωστούς μας, νοικοκυραίους, ἀνθρώπους πού δέν ἔπαυσαν νά δείχνουν κάποιο σεβασμό πρός τήν Ἐκκλησία καί τούς λειτουργούς της νά ἐπαναλαμβάνουν ἀπαθεῖς ἕναν ἀκατανόητο, σκοτεινό ὅρκο χωρίς νά ἀντιδράσουν…

Μόλις πληροφορήθηκε τά παράξενα αὐτά συμβάντα στήν ἐνορία του ὁ ἐφημέριος της ἔτρεξε ἀμέσως καί προσπάθησε νά διαφωτίσει συντόμως τούς ἐνορίτες του, πού εἶχαν παρασυρθεῖ τέτοιες ἅγιες ἡμέρες σέ παρασυναγωγή τοῦ ἀντιχρίστου. Ἡ ἐμφάνισή του ἡ ξαφνική καί ὁ σωστός, ποιμαντικός λόγος του γιά νά διαφυλάξει τό ποίμνιό του ἀπό τήν ἐπέλαση τῶν λύκων, ἔφερε ταραχή, ἀντίδραση τῶν ὑπευθύνων της συνάξεως καί πιστεύομε καί ξύπνημα μερικῶν κοιμωμένων συνειδήσεων. Πάντως καθώς βιντεοσκοπήθηκε τό θλιβερό αὐτό πρωτοφανές συμβάν δόθηκε ἡ ἀφορμή σέ πολλούς, καί μάλιστα ἁρμοδίους, νά ἐγκύψουν μέ περισσότερο ἐνδιαφέρον στό νεοφανές αὐτό κίνημα τοῦ «φιλάνθρωπου» κροίσου καί μελλοντικοῦ «σωτήρα» τῆς πατρίδος μας ἀπό τήν οἰκονομική χρεωκοπία.

Ἀγαπητοί μου

Αὐτό πού συνέβη στήν ἐπαρχία μας μέ τούς ὀργισμένους ὀπαδούς τοῦ κ.Ἀρτέμη Σώρρα καί τούς παρασυρθέντες ἀπό τό ποίμνιό μας ἐνορίτες μᾶς θυμίζει ἡμέρες δύσκολες καί πικρές τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀντιχρίστου. Ὁ ὅρκος πού ἀκούσθηκε στό καφενεῖο τῆς Αὐλῆς ὁ ἀκαταλαβίστικος, μέ τίς παράξενες ἀναφορές του σέ ἄγνωστές μας θεότητες, ἡ μνεία τοῦ ἀρχαίου πατρός τῶν θεῶν, τοῦ Δία, οἱ μυστηριώδεις ὑποσχέσεις γιά ὕπαρξη ἀμύθητων χρηματικῶν ποσῶν, ὁ ὑποκρυπτόμενος Μεσσιανισμός, ὅλα αὐτά μας θυμίζουν τόν Ἀπόστολο τοῦ Θεοῦ Παῦλο, ὅταν φωτιζόμενος ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα ἀπαριθμοῦσε στό μαθητή του Τιμόθεο τά σημεῖα τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Τοῦ ἔγραφε: «ἔσται γάρ καιρός ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλά κατά τάς ἐπιθυμίας τάς ἰδίας ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τήν ἀκοήν, καί ἀπό μέν τῆς ἀληθείας τήν ἀκοήν ἀποστρέψουσιν, ἐπί δέ τούς μύθους ἐκτραπήσονται» (Β΄Τιμ. 4,3-4).

Δηλαδή θά ἔλθει καιρός, πού οἱ ἄνθρωποι δέν θά θέλουν νά ἀκούσουν καί νά μάθουν τήν ἀλήθεια. Θά βροῦν δασκάλους πού θά διδάσκουν πράγματα, πού θά ἀκούγονται εὐχάριστα στά αὐτιά τους. Θά ἔλθει καιρός πού οἱ ἄνθρωποι θά περιφρονήσουν την ἀλήθεια καί θά ἀρέσκονται στά παραμύθια…

Καί νάταν μόνο τά παραμύθια! Τήν ἀσέβεια πού διέπραξαν, νά ὁρκίζονται στό Δία, δηλαδή, σύμφωνα μέ τόν λόγο τοῦ Θεοῦ, στόν ἴδιο τόν διάβολο, αὐτό ποῦ θά τό τοποθετήσουμε, πῶς θά τό κρίνουμε; Καλά ἐκεῖνοι οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ κινήματος, ἐπηρεασμένοι ἀπό παγανιστικές καί ἀποκρυφιστικές θεωρίες, «μή νοοῦντες, πάλι κατά τόν Ἀπόστολο, μήτε ἃ λέγουσι μήτε περί τίνων διαβεβαιοῦνται» (Α΄Τίμ. 1,7), ἀλλά οἱ χριστιανοί οἱ δικοί μας, τέτοιες ἅγιες ἡμέρες, πού λατρεύεται ὁ Χριστός, ὁ πάμφωτος Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐχάρισε τό φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως, ἔπρεπε τόσο εὔκολα νά παρασυρθοῦν καί νά ἐπαναλάβουν τόν φρικτό ἐκεῖνο διαβολικό ὅρκο;

Σᾶς παρακαλοῦμε, Ἀδελφοί καί Πατέρες, νά ἔχετε ὅλα αὐτά ὑπόψη, νά διαφωτίζετε τούς ἀδαεῖς καί οἱ πάντες νά στηρίζουμε τήν ἐλπίδα μας γιά τή λύση τῶν ἐθνικῶν προβλημάτων στόν Πανάγαθο Θεό. Ἂς ἀκουσθεῖ καί πάλι καθαρά ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στά βάθη τῆς ψυχῆς μας. «Μή πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας ἐπί υἱούς ἀνθρώπων, οἶς οὐκ ἔστι σωτηρία» (ψαλμός 143,3). Ὅσον ἀφορᾶ δέ τούς χριστιανούς ἐκείνους, πού παρασύρθηκαν καί ἔδωσαν τόν ὅρκο τῶν εἰδώλων, ἐάν ἔχουν ἀκόμη συνείδηση χριστιανική καί ἴχνος φόβου Θεοῦ στή ψυχή τούς ἂς ζητήσουν μέ συντριβή τό Ἔλεός Του στά πόδια ἑνός πνευματικοῦ. Τό ἁμάρτημα πού διέπραξαν δέν εἶναι μικρό.

ΕΥΧΕΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ