Νέα

Εγκύκλιος επί τη Εορτή των Χριστουγέννων 2017

Αγαπητοί εν Κυρίω Αδελφοί και Πατέρες

Ευγνώμονες πάντοτε προς τον Πανάγαθο και Μακρόθυμο εν Τριάδι αληθινό Θεό μας εορτάζουμε και εφέτος ως Ορθόδοξοι χριστιανοί την κατά σάρκα Γέννηση του Κυρίου και Θεού μας. Μέσα δε στο φωτεινό πλαίσιο των λειτουργικών μας εκδηλώσεων στους ιερούς Ναούς μας και των γραφικών μας πατροπαράδοτων εθίμων αισθανόμαστε, ότι βρισκόμαστε και πάλι έκθαμβοι μπροστά στο ταπεινό Σπήλαιο της Βηθλεέμ και μαζί με τους αγαθούς εκείνους ποιμένες και τους σοφούς Μάγους εξ ανατολών προσκυνούμε το θεόπλαστο και χαριτόβρυτο Βρέφος ψάλλοντας «Προσκυνούμεν Σου την Γένναν, Χριστέ!».

Παράλληλα όμως δεν ξεχνάμε μέσα στην εκτάκτως  εορταστική ατμόσφαιρα αυτών των αγίων ημερών να πλησιάσουμε ευλαβικά με τη σκέψη μας και ταπεινά να μελετήσουμε το υπέρτατο αυτό και «μόνον καινόν υπό τον ήλιον». Γεγονός της Ενανθρωπήσεως του Υιού και Λόγου του Θεού. Όπως επίσης και να φέρουμε νοερά ο,τι θαυμαστό και αξιομνημόνευτο συνέβη πριν δύο χιλιάδες χρόνια στη σημερινή παγκόσμια πραγματικότητα. «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπό νόμον…» (Γαλάτας 4, 4) μας ψελλίζει με τρόμο και φόβο ο Απόστολος. Και από τότε όσοι από τους ανθρώπους στα πέρατα της γης είχαν των ποιμένων την ταπεινή διάθεση και των μάγων την αληθινή σοφία απετέλεσαν το Σώμα του Γεννηθέντος Χριστού, δηλαδή την αγία Εκκλησία Του. Οι άλλοι με αταπείνωτο φρόνημα, με υπερφίαλη γνώση, με νου και καρδιά προπάντων σκοτισμένα από τα πάθη, έμειναν πεισματικά έξω από την Εκκλησία. Γι’ αυτούς ούτε η Βηθλεέμ, ούτε ο Γολγοθάς, ούτε ο Πανάγιος Τάφος έχουν κανένα ενδιαφέρον και κάποια σημασία.

Ἄν έλθουμε όμως στο σήμερα, ύστερα από τόσους αιώνες από το Θαύμα της Βηθλεέμ, θα διαπιστώσουμε ότι  δεν είναι δυστυχώς λίγοι, αυτοί οι άλλοι, «οι ελπίδα μη έχοντες και άθεοι εν τω κόσμω…» (Εφεσίους 2, 12) πάλι για να θυμηθούμε τον θεόπνευστο Απόστολο. Αυτοί συνεχίζουν να ζουν, μάλλον να «περιπατούν κατά τον αιώνα του κόσμου τούτου, κατά τον άρχοντα της εξουσίας του αέρος, του πνεύματος του νυν ενεργούντος εν τοις υιοίς της απειθείας» (Εφεσίους 2,2). Φοβερά αλήθεια πράγματα! Όπως τα αποκαλύπτει ο Απόστολός μας. Αν σκεφθούμε όμως τι διαβουλεύονται και τι αποφασίζουν θα δικαιολογήσουμε τον Απόστολο. Απεφάσισαν για τους δικούς των λόγους να δεχθούν όχι τον φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, αλλά τον φωτισμό του πονηρού πνεύματος και γι’ αυτό δεν απορούμε, πως τολμούν να εναντιωθούν με τέτοιο θράσος στους νόμους του Θεού, τους αιώνιους και ακατάλυτους και να κάθονται άφοβα να συζητούν και να νομοθετούν πράγματα τελείως παράλογα, αλλόκοτα, πράγματα πρωτοφανή και πρωτάκουστα. Έχει απόλυτο δίκιο ο Απόστολος όταν τοιούτους ανθρώπους, που αμφισβητούν, για παράδειγμα, στις ημέρες μας τα δύο φύλα, που έκτισε ο θείος Πλάστης και προτείνουν και τρίτο φύλο και συνιστούν άλλους γάμους, από αυτούς που θεσμοθέτησε από την αρχή της Δημιουργίας ο Θεός ότι αυτοί είναι του πονηρού πνεύματος ενεργούμενα.

Ας χαρούμε, λοιπόν, αδελφοί, όσοι πιστοί, την χαρά την άδολη των Χριστουγέννων, την χαρά της Εκκλησίας και ας ικετεύσουμε τον Ενανθρωπίσαντα Υιόν και Λόγον του Θεού να φωτίσει και απαλλάξει τους συνανθρώπους μας αυτούς από τα «πνεύματα της πλάνης και τις διδασκαλίες δαιμονίων» (Α΄Τίμ. 4,1). Δεν είναι κρίμα να προκαλούμε την άπειρη Αγαθό-τητα και Μακροθυμία του Θεού μας με τέτοια βέβηλα και ανόητα φληναφήματα;

Ταύτα, ευσεβείς και φιλέορτοι χριστιανοί ευχόμενοι πάντοτε να είναι τα ΕΤΗ σας ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ. Αμήν

Διάπυρος προς τον Κύριόν μας ευχέτης σας

† Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

15747561_1051880834941226_8599164609511753859_n