• Νέα

    Χαιρετισμός Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως επί τη ενάρξει του Νέου Σχολικού έτους 2023-2024

    Ἀγαπητά μας παιδιά Σήμερα μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ ἀρχίζει μία ἀκόμη σχολική χρονιά! 2023-2024! Μία νέα σχολική χρονιά γεμάτη ὄνειρα, φιλοδοξίες, μέ ἕναν μοναδικό στόχο γιά ἔργο δημιουργικό καί ἀληθινή πρόοδο! Πρόοδο στήν καλλιέργεια τοῦ νοῦ, τήν ἀποθήκευση πολύτιμων γνώσεων, πρόοδο στά χρηστά πατροπαράδοτα, χριστιανικά ἤθη μας, πρόοδο στήν χριστιανοπρεπῆ συμπεριφορά. Συμπεριφορά σωστή πρός τόν συνάνθρωπό μας, πρός τόν ἑαυτό μας. Διπλῆ, παιδιά μας, θέλουμε νά εἶναι ἡ πρόοδός σας. Αὐτό ἦταν καί εἶναι τό ἠθικό συμπέρασμα καί ἡ κοινωνική ἐπιταγή τῶν σοφῶν προγόνων μας, ὅπως τά διετύπωσε ὁ φιλόσοφος Πλάτων. «Πᾶσά τε ἐπιστήμη χωριζομένη δικαιοσύνης καὶ τῆς ἄλλης ἀρετῆς πανουργία, οὐ σοφία φαίνεται» (Πλάτωνος: Μενέξενος 246-247). Δηλαδή κάθε…